Alles over het omscholingsbudget van het UWV.

NLP pijl rechts donkerblauw

UWV GECONTRACTEERD SCHOLINGSBEDRIJF

Wij zijn als opleidingsinstituut gecontracteerd door UWV i.h.k.v. het Inkoopkader Scholingsdiensten 2021. Dat houdt in dat wij één van de opleidingsinstituten in Nederland zijn die opleidingen en trainingen mogen verzorgen om mensen te helpen bij hun terugkeer in het arbeidsproces.

Scholing en omscholing

Scholing of omscholing is belangrijk en helpt je bij het vinden van een baan die past bij jouw mogelijkheden. Je contactpersoon bij UWV kan daarbij adviseren, overleg daarom altijd vooraf met hem of haar voordat je start!

Betaalt UWV mijn opleiding?

UWV betaalt alleen een opleiding als het noodzakelijk is om ander passend werk te kunnen vinden. In dat geval wordt er van jou verwacht, dat je er alles aan doet om de opleiding goed af te ronden.

Informeer bij je UWV contactpersoon naar jouw mogelijkheden voor een opleiding of training.

uwv omscholingsvoorwaarden 
Webadres UWV | Particulieren

NLP opleidingen Wegener voorziet in een veelheid aan opleidingen op MBO niveau op het gebied van coaching. Wij leiden de cursist niet alleen op tot coach maar halen het maximale uit eigen kwaliteiten en vaardigheden waardoor hij in staat is om niet alleen het beste uit zichzelf maar ook uit anderen te halen. Hierdoor kan hij doelgericht keuzes in het leven maken waardoor hij beter functioneert zowel zakelijk als privé.

Door een krachtige persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie krijgt de cursist snel inzicht in de drijfveren en motivaties van zijn handelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de NLP methodiek.

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Het is een methode op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en communicatie en wordt gedefinieerd als de wetenschap die zich bezighoudt met het bewust maken van onbewuste processen.

Een van de uitgangspunten van NLP is: als iets voor iemand is weggelegd, dan is dat ook voor jou mogelijk. NLP biedt mogelijkheden om zowel eigen denkpatronen als die van anderen te ontdekken. Het biedt ook mogelijkheden om blokkades uit de weg te ruimen die iemand ervan weerhouden zijn doelen te bereiken. Vragen zoals ‘wat wil je echt, wat levert dat op en wat houd je tegen’ zijn slechts enkele vragen die blokkades en echte wensen naar boven halen.

 NLP zorgt voor een nieuwe kijk op de werkelijkheid, voor 'out of the box' denken. Een nieuwe perceptie geeft nieuwe mogelijkheden om persoonlijke doelen te bereiken.

Of iemand nu al succesvol is in zijn beroep, moeilijkheden heeft met een omschakeling naar een nieuwe positie of zelf een bedrijf wil starten, NLP helpt om persoonlijk meesterschap te bereiken, te behouden of te verbeteren.

Enkele voorbeelden van het effect van NLP binnen verschillende vakgebieden:

 • Managers en ondernemers:

zijn beter in staat om persoonlijke kwaliteiten van teamleden te versterken, kunnen hun onderhandelingsvaardigheden beter benutten, lossen problemen sneller op, voorkomen miscommunicatie, verhogen de productiviteit en zorgen voor afname van ziekteverzuim.

 • Salesprofessionals:

met behulp van NLP-technieken herkennen zij snel wat de klant nodig heeft en stemmen daarop af. Daarnaast kunnen zij een goede inschatting maken op welke manier de klant het best benaderd kan worden waardoor in korte tijd resultaten worden behaald.

 • Trainers en opleiders:

zijn door uitbreiding van methoden en technieken in staat om studenten te inspireren en te motiveren. Zij kunnen een uitdagende leeromgeving creëren. Zij ontdekken en ontwikkelen leerstrategieën en denkvoorkeuren, zowel van zichzelf als van de studenten.

 • Hulp- en zorgverleners:

beschikken over nieuwe gereedschappen en toepassingen als aanvulling op bestaande technieken. Door aanvullende NLP-inzichten kunnen zij cliënten professioneel begeleiden bij veranderingen die nodig zijn voor het heling- of zorgproces.

 • Massagetherapeuten, chiropractors en fysiotherapeuten:

kunnen door effectieve verbale en psychologische skills heling en relaxatie bekrachtigen. Door betere communicatie stemmen zij eerder en meer efficiënt op cliënten af. Zij zorgen voor een soepele wisselwerking tussen fysieke en mentale gezondheid met als resultaat een adequate behandeling.

 • Artiesten en kunstenaars:

door bewustwording worden innerlijke blokkades opgeheven. Zij vergroten hun creativiteit door te verbinden met onbegrensde innerlijke bronnen. Zij zijn in staat om zichzelf beter te promoten waardoor de kans op bekendheid vergroot wordt.

 • Startende zzp’ers, werkzoekenden en/of mensen met een uitkering:

worden beter in hun sollicitatievaardigheden, komen voor meerdere functies in aanmerking door het versterken van (verborgen) kwaliteiten, zijn multifunctioneel inzetbaar waardoor de kans op een nieuwe of andere baan aanzienlijk wordt vergroot, zijn in staat om als zelfstandige nieuwe projecten aan te nemen of op te starten.

 • Zoals een cursist opmerkte:

een goede relatie wordt bereikt door heldere communicatie. Daarbij is NLP  onmisbaar en zou eigenlijk als vast lesonderdeel op scholen onderwezen moeten worden.’

Wat leert de cursist?

 • Motivatie en vertrouwen te creëren.
 • Positiever en bewuster in het leven te staan.
 • Zelfvertrouwen op te bouwen.
 • Een scherper waarnemingsvermogen te ontwikkelen, zowel naar zichzelf als naar anderen toe.
 • Invloed en persoonlijke kracht te gebruiken.
 • Emoties te beheersen en zijn eigen gedachten te sturen.
 • Gedrag en belemmerende overtuigingen te veranderen, zowel bij zichzelf als bij anderen.
 • Met zelfvertrouwen contact te maken met mensen en beter af te stemmen op anderen.
 • Obstakels in zijn gebieden van het leven te herkennen en te overwinnen.
 • Taal met grotere precisie te gebruiken om doelen te behalen.
 • De krachtige overtuigingen van talentvolle en zeer succesvolle mensen te gebruiken.
 • Inzicht in zijn doelstelling te krijgen en te realiseren.
 • Anderen en zichzelf te coachen met behulp van NLP-technieken en -methoden.

Wat levert het de cursist op?

 • Na het volgen van de opleiding heeft de cursist zicht op zijn eigen kwaliteiten en weet hij hoe hij deze kan inzetten. Hierdoor is voor hem duidelijkheid gekomen in de richting die het best bij hem past. Hij is niet alleen in staat om de koers voor zichzelf te bepalen maar kan ook anderen hierin begeleiden. Bestaande en niet erkende kwaliteiten en vaardigheden worden naar boven gehaald waardoor meer mogelijkheden zichtbaar worden. Meer dan 50% van de cursisten hebben een omslag in hun carrière gemaakt na het volgen van een NLP opleiding bij Wegener opleidingen.
 • Ook privé staat de cursist anders, sterker in het leven. Hij is in staat om thuisproblematiek zelf op te lossen waardoor hij ook beter functioneert op het werk. Hij heeft geleerd om de oplossingen in zichzelf te zoeken waardoor hij sterker gemotiveerd is om veranderingen aan te brengen.
 • De kwaliteiten en vaardigheden van de cursist worden niet alleen naar boven gehaald maar ook versterkt. Door deze bewustwording ontstaat opening voor verandering en is hij beter in staat om keuzes te maken naar de toekomst toe.
 • De cursist kan door bewuste en effectieve communicatie en met behulp van krachtige NLP technieken zichzelf en anderen coachen.
 • De cursist heeft geleerd om beperkende overtuigingen om te zetten naar versterkende overtuigingen. Zijn creativiteit is vergroot en zijn leervaardigheden zijn verbeterd.

NLP Wegener opleidingen biedt de volgende opleidingen aan:

 1. NLP Practitioner-opleiding
 1. NLP Master Practitioner-opleiding
 1. NLP Coach-opleiding

 

 1. NLP Practitioner-opleiding

In de Practitioner-opleiding leert de cursist een aantal essentiële NLP-vaardigheden. Er wordt specifiek naar gedrag gekeken, zowel van hemzelf als van anderen. Hoe komt het dat anderen zo succesvol zijn, wat hebben zij gedaan om dat te bereiken? Hoe kan dit voor jou persoonlijk een positieve bijdrage leveren? Welke gedragingen dragen bij aan succesvol zijn, welke werken belemmerend? Wat doe en denk je precies in een bepaalde situatie? Wat zie je? Wat hoor je? Wat voel je? Wat zeg je, of wat zeg je niet? Is dit wat je wilt?  Zou je liever anders willen reageren?

Via vraagtechnieken ontdekt de cursist zijn strategieën en die van anderen. Hij leert welke effecten die strategieën hebben, zowel op hemzelf  als op zijn omgeving en hoe hij die effecten verandert. Zijn gedrag, wat hij ziet, hoort en voelt, is zijn vorm van communiceren en de manier waarop hij invloed uitoefent op zijn omgeving. Uiteraard werkt het ook andersom: hoe reageert de omgeving op zijn gedrag? 

Bij de NLP Practitioner-opleiding nodigen we de cursist uit om zich zowel professioneel als persoonlijk in te leven in ervaringen en levenssituaties. Hij ontwikkelt zich hierin. Hij optimaliseert zijn authentieke talenten zodat hij flexibeler is in zijn communicatie en beter handelt naar anderen. Alle hulpbronnen die hij nodig heeft zitten al in hem maar gebruikt hij op dit moment niet (meer). Tijdens de opleiding helpen wij zijn hulpbronnen te vinden.

Enkele onderwerpen die binnen deze opleiding aan de orde komen:

 • Rapport - afstemmen van je manier van communiceren op die van je gesprekspartner.
 • Non-verbale signalen (Halto) - stemklank en lichaamstaal.
 • Representatiesystemen (VAKOG) - wij nemen de wereld waar door onze vijf zintuigen:
  kijken (Visueel), luisteren (Auditief), voelen (Kinesthetisch), ruiken (Olfactoir), proeven (Gustatoir).
 • Backtracken – herhalen of samenvatten van iemands bewoordingen.
 • (mis)Matchen – (niet) afstemmen.
 • Volgen versus leiden - door te volgen in communicatie stem je af op de ander. Wanneer er rapport tot stand is gebracht kun je volgen veranderen in leiden.
 • Taalpatronen -  bewust taalgebruik waardoor je mensen in of uit een bepaalde toestand krijgt.
 • Associëren/Dissociëren - ergens helemaal in zitten/van een afstand bekijken.
 • Waarnemingsposities - mogelijke perspectieven van waaruit iemand waarneemt in interactie met zichzelf en anderen.
 • Strategieën - de structuur achter hoe we dingen doen.
 • Fysiologie of excellence - de houding die je kopieert uit eerdere positieve situaties.
 • Herkaderen - verandering van betekenis van een situatie of een gebeurtenis of uitspraak in een ander kader plaatsen en een andere betekenis vormen.
 • Metaforen - een overdrachtelijke figuurlijke uitdrukking die berust op een vergelijking.
 • Tijdlijn – een denkbeeldige lijn waarin onze herinneringen opgeslagen liggen en ons beeld van de toekomst.
 • Logische niveaus - zeven logische overtuigingsniveaus waarin we leren (veranderen) en functioneren.

De duur van de opleiding is zeven volledige dagen.

Officieel internationaal erkend certificaat

De opleiding wordt afgerond met praktijkopdrachten en het demonstreren van twee interventies op de certificeringsdag. Na een succesvolle afronding ontvangt de cursist een internationaal erkend certificaat dat voldoet aan de eisen van de Society of Neuro-Linguistic Programming™. De cursist is dan officieel een gecertificeerde NLP Practitioner. 

 1. NLP Master Practitioner-opleiding

De NLP Master Practitioner-opleiding is het vervolg op de Practitioner-opleiding. In deze opleiding maken we een verdiepingsslag in het persoonlijk veranderwerk door te zoeken naar patronen in gedrag. Deze patronen verhinderen ons om het optimale uit ons en ons leven te halen. Tijdens de opleiding werken we in groepen. Op deze manier brengen we de theorie op een speelse manier in de praktijk.

Enkele onderwerpen die binnen deze opleiding aan de orde komen:

 • Het toepassen van taalpatronen.
 • Interventies van overtuigingen en identiteit.
 • Gedragsvoorkeuren onderzoeken.
 • Uitvoeren/presenteren van eigen onderzoek.
 • Kennismaken met coach- en leiderschapsmodellen.
 • Leren modelleren van excellent gedrag.
 • Gedragsmodellen omzetten in overdraagbare technieken voor coaching.

De duur van de opleiding is negen volledige dagen.

Officieel internationaal erkend certificaat

De opleiding wordt afgerond met het presenteren van een persoonlijke modelleringsopdracht.  Na een succesvolle afronding ontvangt de cursist een internationaal erkend certificaat dat voldoet aan de eisen van de Society of Neuro-Linguistic Programming™. De cursist is dan officieel een gecertificeerde NLP Master Practitioner.  

 1. NLP Master Coach-opleiding

De NLP Coach-opleiding sluit aan op de NLP Master Practitioner-opleiding. De cursist krijgt nog meer tools om veranderingsprocessen te versnellen, bij hemzelf maar ook bij een ander. Hier worden de skills van een Master Practitioner verrijkt met aanvullende methoden zodat hij nog sneller resultaten behaalt.

Enkele onderwerpen die binnen deze opleiding aan de orde komen:

 • De vraag achter de vraag en niet denken in oplossingen voor anderen.
 • Wat hebben waarden voor betekenis en hoe sluiten deze aan op onderwerpen van de hulpvraag? 
 • Welke rol spelen waarden bij het probleem in relatie met je cliënt en de ander?
 • Het Wegener Model, dit model is tweeledig:
  - Frustratiemodel, ideaal om weer richting te krijgen in je levensdoel.
  - Navigatiemodel, om burn-out vroegtijdig te ontdekken.
 • Lezen van lichaamstaal zonder te interpreteren, analyseren zonder te etiketteren.
 • Inzicht krijgen in de drijfveren en motivaties van je cliënt.
 • Groei- en doelenmodellen in praktijk omzetten.
 • De verschillen tussen een (Life & Business) Coach en een Consultant.
 • Twee personen coachen met een hulpvraag (geen deelnemers van de opleiding!)

De duur van deze opleiding is zes dagen waarvan drie plaatsvinden in de Master Practitioner opleiding.

 Officieel internationaal erkend certificaat

De afronding van de opleiding bestaat uit het presenteren van een nieuwe interventie en een workshop. Na een succesvolle afronding ontvangt de cursist een internationaal erkend certificaat dat voldoet aan de eisen van de Society of Neuro-Linguistic Programming™. Hij is dan officieel gecertificeerd NLP Coach. 

Bij NLP opleidingen Wegener is NLP meer dan een opleiding tot coach. De essentie is om de kwaliteiten van de cursist helder te krijgen en te versterken. De cursist komt hierdoor tot nieuwe inzichten waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Zowel op zakelijk als op persoonlijk gebied. Na deze opleiding heeft de cursist duidelijkheid over zijn eigen vaardigheden en kan hij deze inzetten in de toekomst. Door zijn persoonlijke ontwikkeling en kennis van NLP is hij in staat om zelfstandig als coach te gaan werken of een bewuste, onderbouwde keuze te maken voor een beroep dat bij hem past waardoor hij gemotiveerd aan de slag zal gaan.

Binnen alle opleidingen wordt gewerkt in groepsverband. Door de unieke aanpak tijdens de opleiding verankeren de vaardigheden direct. Daarbij wisselen theorie en praktijk elkaar op een prettige manier af.

 Vragen?
Wil je graag de mogelijkheden bespreken en/of een persoonlijk advies?
Bel dan gerust 045-5424260 ik sta altijd voor je klaar!

 Hans Ritzen
Hans RitzenEigenaar Fortior Vitae
 Hans Ritzen
Hans RitzenEigenaar Fortior Vitae
Ik heb tijdens week 5 in 2017 van een opleiding NLP Praktitioner mogen genieten met als docent een bijzonder man. Bijzonder in zijn vakmanschap, de gedrevenheid, de humor en zijn enorme enthousiasme en doorzettingsvermogen. Vanaf de bewuste week ben ik als therapeut weer rijker aan een, voor mij, nieuwe gedachtenstroom en hij heeft bij mij een zaadje lees hier verder

Jeroen Snoeijer
Jeroen SnoeijerLean Consultant | SAFe Program Consultant
Jeroen Snoeijer
Jeroen SnoeijerLean Consultant | SAFe Program Consultant
Recentelijk een NLP workshop doorlopen met het team van Lean consultants waarin ik werkzaam ben. En Kurt? Ja, da's naast een heel inspirerende trainer/ coach ook een hele leuke en vriendelijke kerel. De workshop combineerde theorie met de nodige praktijk. Ik vind dat belangrijk; mooie inzichten leveren pas waarde voor me op, als ik ze kan toepassen lees hier verder

Marieke Gilissen
Marieke GilissenAdviseur Personeelszaken
Marieke Gilissen
Marieke GilissenAdviseur Personeelszaken
Bij Kurt heb ik de opleiding NLP Practitioner gevolgd. Ik heb Kurt ervaren als een bevlogen coach, iemand die je meeneemt in het proces op een manier die bij je past. Materie die deels bekend en deels onbekend was voor mij heeft hij op een humoristische en professionele wijze weten over te brengen. Kurt weet dynamiek en cohesie te bewaren binnen de groep en creëert lees hier verder