Skip to main content

Copyright©

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken en alle andere auteursrechtelijk beschermde werken uit NLP Opleidingen Wegener mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij NLP Opleidingen Wegener hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Korte aanhalingen uit artikelen zijn toegelaten tenzij voor commerciële doeleinden -hoe of welke dan ook- mits de bron duidelijk wordt vermeld, en zonder dat dit systematisch mag gebeuren. Wil je een artikel overnemen op jouw eigen website of in een gedrukte publicatie, neem dan contact op met NLP Opleidingen Wegener.

Verantwoordelijkheid

NLP Opleidingen Wegener streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving maar kan nooit de juistheid van de berichtgeving op de website garanderen. Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks wordt aangeboden kan Wegener NLP Opleidingen Wegener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

NLP Opleidingen Wegener stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de website maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan NLP Opleidingen Wegener aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van NLP Opleidingen Wegener.