Skip to main content

NLP Belangrijke informatie! Iedereen kan het, dus ook jij!

De vraag is: hoe belangrijk vind jij het? Wanneer je het nodig hebt, zal NLP jouw levensvragen beantwoorden. Ben jij er klaar voor? Dan ben ik er ook klaar voor!

NLP vaak voorkomende hulpvragen

Bij gevoelens van controleverlies en/of machteloosheid als reactie op het niet meer kunnen hanteren van stressoren in het dagelijks functioneren. De stresshantering... Meer informatie

Deze conflicten kunnen variëren van kleine meningsverschillen tot diepgaande waarden problemen en kunnen leiden tot communicatieproblemen, gebrek aan vertrouwen en... Meer informatie

Traumatische ervaringen kunnen variëren van fysieke gewelddadige aanvallen, natuurrampen en ongelukken tot emotionele mishandeling en het verlies van een dierbare. ervaringen kunnen diepe emotionele... Meer informatie

Angst en fobieën zijn psychologische toestanden die gekenmerkt worden door intense, oncontroleerbare gevoelens van angst en paniek in reactie op bepaalde situaties,objecten, plaatsen, of zelfs denkbeeldige prikkels. Meer informatie

een persoon die moeite heeft met het beheersen van specifieke vaardigheden, zoals effectieve communicatie, zelfvertrouwen, timemanagement, leiderschap, of omgaan met stress en emoties... Meer informatie

Inzicht krijgen in eigen persoonlijkheid en mogelijkheid. Motivatie en prestatie problemen. Angst om controle te verliezen en te falen. Assertiviteit versterken door  zelfanalyse en grenzen kunnen stellen etc. Meer informatie

 Heb je vragen of wil je graag advies betreft het volgen van een NLP opleiding? Bijna altijd bereikbaar, bel: 045 542 42 60 of app: 0621650280

Alle data van workshops, trainingen en opleidingen vindt je in deze agenda. Er zijn overlappingen  in de workshops, trainingen en opleidingen onderling.Burn-Bore out

Wat zijn de voedingsbronnen voor een burn-out? We maken onderscheid tussen overspannenheid en een burn-out.

Wanneer is er sprake van overspannenheid?

A. Wanneer je ten minste drie van de volgende klachten hebt:

 • vermoeidheid
 • gestoorde of onrustige slaap
 • prikkelbaarheid
 • niet tegen drukte/herrie kunnen
 • emotionele labiliteit
 • piekeren
 • gejaagd voelen
 • concentratieproblemen en/of vergeetachtigheid

B. Bij gevoelens van controleverlies en/of machteloosheid als reactie op het niet meer kunnen hanteren van stressoren in het dagelijks functioneren. De stresshantering schiet te kort, je kunt het niet meer aan en hebt het gevoel de grip te verliezen.

C. Wanneer er significante beperkingen zijn in het beroepsmatig en/of sociaal functioneren.

D. Wanneer de disstress, het controleverlies en het disfunctioneren niet uitsluitend het directe gevolg zijn van een psychiatrische stoornis.

Er is sprake van een burn-out als:

E. er voldaan is aan de drie onderstaande criteria:

 • Er is sprake van overspannenheid.
 • De klachten zijn meer dan 6 maanden geleden begonnen.
 • Gevoelens van vermoeidheid en uitputting staan sterk op de voorgrond.

Een burn-out kan leiden tot de volgende klachten:

 • controleverlies
 • perfectionisme
 • lage eigenwaarde
 • vaker bevestiging vragen
 • altijd dezelfde werk-/denkpatronen
 • altijd voor anderen zorgen
 • te lange to do-lijsten maken
 • onvoldoende beweging
 • ongezond eten
 • negatieve stress! 

Bronnen: definities overspannenheid en burn-out in multidisciplinaire richtlijn (overgenomen van www.volksgezondheid.info Uit: Verschuren et al., 2011

Wil jij als leidinggevende/manager een gigantische kostenpost voorkomen en jouw werknemer ondersteunen zodat hij of zij weer volledig inzetbaar is? Volg dan de Burn-out APK-workshop van één dag.

In deze workshop leer je communicatietechnieken die 100% efficiënt werken in coachgesprekken. Je leert de symptomen herkennen, soms nog voordat de werknemer beseft dat er sprake is van een burn-out. Voorop staat dat de werknemer inzicht krijgt in de problematiek en bereid is te veranderen. Ook hierin kun je een stuk begeleiding geven. Zorg dat je de burn-out voor bent door preventief te handelen en voorkom ziekteverzuim.

Burn-out oplossing

Oké, wat kan ik doen wanneer we ontdekken dat er sprake is van een burn-out?

Niet alleen leer je door coaching vaardigheden om snel te ontdekken of iemand in een burn-out zit of er een dreigt te krijgen; ik kan ook je werknemer helpen. Met ruim 15 jaar coachervaring heb ik inmiddels 20.000 mensen geholpen op het gebied van gedragsverandering. Voor het behandelen van een burn-out staan gemiddeld 5 sessies in een tijdbestek van gemiddeld 2 tot 6 weken. In de meeste gevallen kunnen, bij een dreigende burn-out, de werknemers gewoon blijven werken.

Wat kun je zelf doen?

Heb je zelf de ambitie om coach te worden? Dan beveel ik de NLP Practitioner, Master Practitioner en de Coachopleiding warm aan. Hier leer je in hoog tempo veel communicatiemodellen en -technieken naar de praktijk te vertalen. Daarnaast krijg je veel tips hoe jij je werknemer/collega kunt helpen in het proces naar verbetering. Het is ook mogelijk om een individuele opleiding te volgen.  

Wanneer je een persoonlijk gesprek wilt om de mogelijkheden te bespreken dan hoor ik het graag. Neem dan contact op via het contact formulier of bel 045-5424260 /06-21650280.

Meld je nu aan via deze pagina: Burn-out-APK. De workshops vinden plaats in Veenendaal en Heerlen.Familie- of teamconflicten

Familie- of teamconflicten zijn situaties waarin er onenigheid, spanningen of misverstanden zijn tussen familieleden of teamleden. Deze conflicten kunnen variëren van kleine meningsverschillen tot diepgaande problemen en kunnen leiden tot communicatieproblemen, gebrek aan vertrouwen en verstoring van relaties. Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) kan helpen bij het omgaan met deze conflicten door de manier waarop mensen denken, communiceren en reageren op situaties te veranderen. Hier zijn enkele manieren waarop NLP invloed kan hebben op familie- of teamconflicten:

1. Begrijpen van percepties: NLP helpt mensen om zich bewust te worden van hun eigen percepties, overtuigingen en denkpatronen. Door inzicht te krijgen in de manier waarop ze situaties interpreteren, kunnen familieleden of teamleden begrijpen waar misverstanden ontstaan en hoe hun eigen denkprocessen bijdragen aan het conflict.

2. Verbeteren van communicatie: NLP biedt technieken om effectievere communicatie te bevorderen. Door gebruik te maken van actieve luistervaardigheden, het herkennen van non-verbale signalen en het stellen van krachtige vragen, kunnen familieleden of teamleden hun communicatie verbeteren en meer empathie tonen naar elkaar toe.

3. Herkaderen: NLP maakt gebruik van herkaderingstechnieken, waarbij mensen leren om een situatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Door een conflict vanuit het standpunt van de andere persoon te begrijpen, kunnen familieleden of teamleden hun oordeel verzachten en empathie ontwikkelen, wat kan helpen om de kloof tussen hen te overbruggen.

4. Ankeren: NLP maakt gebruik van ankeren, waarbij positieve emoties en hulpbronnen worden gekoppeld aan specifieke stimuli. Deze techniek kan worden toegepast om positieve associaties te creëren tussen familieleden of teamleden, waardoor de sfeer verbetert en de conflicten verminderen.

5. Het ontwikkelen van flexibiliteit: NLP moedigt flexibel denken aan. Mensen leren om verschillende standpunten te waarderen en open te staan voor nieuwe ideeën. Dit vergroot de bereidheid om compromissen te sluiten en helpt bij het vinden van oplossingen voor conflicten.

Het is belangrijk op te merken dat NLP-technieken effectief kunnen zijn, maar het is ook essentieel om professionele begeleiding te overwegen, vooral bij diepgaande en complexe familie- of teamconflicten. Een getrainde therapeut kan helpen bij het toepassen van NLP-technieken en zorgen voor een veilige omgeving waarin conflicten kunnen worden aangepakt en opgelost.Trauma's

Trauma is een psychologische reactie op een schokkende of levensbedreigende gebeurtenis. Traumatische ervaringen kunnen variëren van fysieke gewelddadige aanvallen, natuurrampen en ongelukken tot emotionele mishandeling en het verlies van een dierbare. Deze ervaringen kunnen diepe emotionele wonden achterlaten en het dagelijks functioneren van een persoon beïnvloeden. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een veelvoorkomende aandoening die kan ontstaan na het ervaren van een trauma.

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) is een therapeutische benadering die zich richt op het begrijpen van de structuur van subjectieve ervaringen en het veranderen van ongewenste gedachten, gevoelens en gedragingen. NLP maakt gebruik van verschillende technieken om mensen te helpen bij het omgaan met traumatische ervaringen. Deze technieken omvatten bouwstenen zoals ankeren, herkaderen en het manipuleren van submodaliteiten, waarbij er altijd met tijdlijnen wordt gewerkt om te kunnen schakelen tussen verschillende tijdsmomenten waar hulpbronnen aanwezig zijn.

Het is vanzelfsprekend dat de coach meer middelen heeft dan alleen de bovengenoemde bouwstenen om tot het gewenste resultaat te komen. In de meeste gevallen zal een enkelvoudig trauma in één sessie genezen zijn. Wanneer je spreekt over een complex trauma, kan de coach ervoor kiezen om het volledige trauma in een aantal stappen aan te pakken, verspreid over meerdere sessies gedurende een aantal weken. Mijn standaard voor coaching is om niet meer dan 2 weken tussen de sessies te laten zitten. Stel dat het gaat om 3 tot 5 sessies, dan moeten alle sessies binnen een periode van twee weken plaatsvinden. Als iemand bezwaar maakt tegen deze planning of bijvoorbeeld door omstandigheden niet in staat is om deze therapie binnen deze aaneengesloten periode te volgen, kies ik ervoor om niet te beginnen. Uit mijn ervaring is gebleken dat wanneer een coachee langer dan twee weken wacht, oud gedrag kan terugkeren en het nieuwe gedrag niet zo snel eigen wordt. Dit heeft vaak te maken met de omgeving waarin het gedrag mogelijk gestimuleerd kan worden.Angst en fobieën

Angst en fobieën zijn psychologische toestanden die gekenmerkt worden door intense, oncontroleerbare gevoelens van angst en paniek in reactie op bepaalde situaties, objecten, plaatsen, of zelfs denkbeeldige prikkels. Hoewel het normaal is om af en toe angst te ervaren, kunnen angsten en fobieën zo ernstig worden dat ze het dagelijks leven van een persoon belemmeren.

1. Angst:
Angst is een normale en gezonde emotie die optreedt als reactie op een dreigende situatie. Het helpt het lichaam voor te bereiden op een "vecht- of vluchtreactie" en kan nuttig zijn in gevaarlijke situaties. Angst wordt echter problematisch wanneer het buitensporig of onredelijk wordt, en optreedt zonder enige reële bedreiging. Angststoornissen omvatten verschillende aandoeningen waarbij angst de belangrijkste symptoom is, zoals gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis en sociale angststoornis.

2. Fobieën:
Een fobie is een specifieke angst voor een object, situatie of activiteit die als irrationeel wordt beschouwd. Fobieën kunnen zich ontwikkelen als reactie op een traumatische ervaring, maar ze kunnen ook voorkomen zonder duidelijke oorzaak. Fobieën kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals specifieke fobieën (bijvoorbeeld hoogtevrees, vliegangst), sociale fobieën (angst voor sociale situaties) en agorafobie (angst voor openbare plaatsen of drukke ruimtes).
Het belangrijkste verschil tussen angst en fobieën is dat angst een algemene reactie is op een dreigende situatie, terwijl een fobie een intense, irrationele angst is voor een specifieke stimulus.

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) therapie kan helpen bij het omgaan met angsten en fobieën. NLP is een benadering van psychotherapie die zich richt op de relatie tussen gedrag, taal en denken. Het doel van NLP is om negatieve denkpatronen en gedragingen te identificeren en te veranderen, zodat mensen beter kunnen omgaan met verschillende uitdagingen, waaronder angsten en fobieën.
NLP maakt gebruik van verschillende technieken en strategieën om de manier waarop mensen denken en reageren op bepaalde situaties te beïnvloeden. Enkele veelgebruikte NLP-technieken die kunnen worden toegepast bij de behandeling van angsten en fobieën zijn:

Ankeren: Deze techniek houdt in dat je positieve emoties of gemoedstoestanden koppelt aan een specifieke stimulus, waardoor je een positieve reactie kunt oproepen in plaats van angst.

Visualisatie: Door zich een ontspannende en veilige omgeving voor te stellen, kunnen mensen hun angst verminderen en leren omgaan met situaties die hen angstig maken.

Herkadering: Dit betekent het veranderen van de betekenis die aan een bepaalde situatie wordt gegeven. Door een situatie op een andere manier te interpreteren, kunnen mensen hun angst verminderen.

Patroononderbreking: Hierbij worden negatieve denk- en gedragspatronen onderbroken en vervangen door positievere en effectievere patronen.
Het is belangrijk op te merken dat de effectiviteit van NLP-therapie afhankelijk is van de persoon en de specifieke angst of fobie. Sommige mensen vinden baat bij NLP, terwijl anderen mogelijk beter reageren op andere vormen van therapie, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) of exposuretherapie. Het is raadzaam om met een gekwalificeerde therapeut te overleggen om te bepalen welke therapievorm het meest geschikt is voor jouw specifieke situatie. In de meeste gevallen is een angst of fobie in een sessie te verhelpen.Competentie- of skillsproblemen

Competentie- of skillsproblemen verwijzen naar situaties waarin een persoon moeite heeft met het beheersen van specifieke vaardigheden, zoals effectieve communicatie, zelfvertrouwen, timemanagement, leiderschap, of omgaan met stress en emoties. Deze problemen kunnen het dagelijks functioneren belemmeren, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Mensen met competentieproblemen ervaren vaak belemmeringen in hun prestaties, relaties of algemene welzijn vanwege het ontbreken van bepaalde vaardigheden.

NLP (Neurolinguïstisch Programmeren) biedt verschillende technieken en benaderingen om competentieproblemen aan te pakken. Door NLP te leren, kunnen individuen de volgende voordelen behalen:

1. Verbeterde communicatievaardigheden: NLP biedt technieken om effectiever te communiceren, zowel verbaal als non-verbaal. Door het verbeteren van communicatieve vaardigheden kunnen mensen beter begrepen worden en duidelijker hun boodschap overbrengen.

2. Verhoogd zelfvertrouwen: NLP helpt individuen om negatieve zelfbeelden en zelftwijfel te overwinnen. Door middel van positieve affirmaties, visualisaties en ankeren kunnen mensen hun zelfvertrouwen vergroten en meer geloof in hun eigen capaciteiten ontwikkelen.

3. Betere stressmanagementvaardigheden: NLP biedt technieken om met stress om te gaan en emotionele balans te vinden. Het leert mensen om stressvolle situaties anders te benaderen en helpt hen bij het ontwikkelen van veerkracht in stressvolle omstandigheden.

4. Effectievere probleemoplossing: NLP moedigt flexibel denken aan en biedt technieken om problemen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Hierdoor kunnen individuen nieuwe oplossingen ontdekken voor uitdagende situaties en effectiever problemen oplossen.

5. Betere relaties: Door NLP te leren kunnen mensen hun empathische vaardigheden vergroten en beter begrip tonen voor anderen. Dit leidt tot sterkere relaties, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

6. Persoonlijke groei: NLP helpt mensen om belemmerende overtuigingen en gedragspatronen te doorbreken. Het stelt individuen in staat om persoonlijk te groeien, hun doelen te bereiken en een positievere kijk op het leven te ontwikkelen.

Het leren van NLP kan dus leiden tot verbeterde competenties, zowel in persoonlijke als professionele contexten. Het biedt praktische tools en technieken om competentieproblemen aan te pakken en helpt individuen om effectievere, veerkrachtigere en zelfverzekerde individuen te worden.nlp petMeer NLP hulpvragen en voor welke problematiek?

Waar zou je een cliënt mee kunnen helpen wanneer je NLP-coach bent?

Coaching op gebied van;

● inzicht in de eigen persoonlijkheid en mogelijkheden ● traumatische ervaringen ● burn-out problematiek ● angsten en fobieën ● motivatie- en prestatieproblemen ● angsten overwinnen zoals ● vliegangst ● faalangst ● angst voor tandartsbehandelingen of ziekenhuizen ● naalden ● allergieën ● hoogtevrees ● examenvrees (voor school of rijexamen) ● spanning- en stressbeheersing ● minderwaardigheidsgevoelens ● psychosomatische klachten ● gevolgen van pesten op school of op het werk ● chronische pijnklachten ● opbouwen van zelfvertrouwen ● Stressbeheersing ● Eetverslaving ● Dwangmatigheden ● verlies- en rouwverwerking ● als piekeren je leven beheerst ● leren effectieve doelen te stellen ● meer zelfrespect en zelfvertrouwen ontwikkelen ● bewust worden van persoonlijke vermogens ● coachen in zelfanalyse ● leren gebruik te maken van persoonlijke aanleg ● luisteren naar je lichaam ● optimaliseren van communicatieve vaardigheden ● Aassertiviteit ● prestatie en grenzen stellen ● omgaan met kritiek ● verbetering van het contact van werknemer met werkgever ● verbetering van het contact met collega´s ● verbetering van het contact met klanten

en nog veel meer!

 

NLP Potlood Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op.


Wat deelnemers zeggen over NLP Opleidingen Wegener

Albert Dubbeldam
Riana Buskens-van Dragt
Amy Dautzenberg
Andre de Oude
Angelique Dalm
Annette Esser
Anoek Meijer
Rachelle van den Brink
Carla (van Alst) Habet
Björn-Nievergeld

  Bedrijven die hebben gekozen voor NLP Opleidingen Wegener