Skip to main content

NLP handige informatie

Wij zijn als opleidingsinstituut gecontracteerd door UWV i.h.k.v. het Inkoopkader Scholingsdiensten 2021. Dat houdt in dat wij één van de opleidings instituten in Nederland  zijn die  opleidingen Meer informatie

Het is mogelijk de NLP trainingen en opleidingen in termijnen te betalen,  onder voorwaarde dat de eerste betaling minimaal 50% van de totale investering... Meer informatie

Vraag en antwoord op: Hoe wordt je internationaal erkend gecertificeerd NLP Practitioner, Master Practitioner of Master Coach? Slaagt iedereen? 
Meer informatie

We streven naar een perfecte dienstverlening voor elke deelnemer. Omdat alle diensten mensenwerk is kan het ook weleens mis gaan.
Meer informatie

 Heb je vragen of wil je graag advies betreft het volgen van een NLP opleiding? Bijna altijd bereikbaar, bel: 045 542 42 60 of app: 0621650280

Alle data van workshops, trainingen en opleidingen vindt je in onze agenda. Er zijn overlappingen  in de workshops en opleidingen onderling.
NLP agenda / kalenderAlles over het omscholingsbudget van het UWV.

NLP pijl rechts donkerblauw UWV GECONTRACTEERD SCHOLINGSBEDRIJF

Wij zijn als opleidingsinstituut gecontracteerd door UWV i.h.k.v. het Inkoopkader Scholingsdiensten 2021. Dat houdt in dat wij één van de opleidingsinstituten in Nederland zijn die opleidingen en trainingen mogen verzorgen om mensen te helpen bij hun terugkeer in het arbeidsproces.

Scholing en omscholing

Scholing of omscholing is belangrijk en helpt je bij het vinden van een baan die past bij jouw mogelijkheden. Je contactpersoon bij UWV kan daarbij adviseren, overleg daarom altijd vooraf met hem of haar voordat je start!

Betaalt UWV mijn opleiding?

UWV betaalt alleen een opleiding als het noodzakelijk is om ander passend werk te kunnen vinden. In dat geval wordt er van jou verwacht, dat je er alles aan doet om de opleiding goed af te ronden.

Informeer bij je UWV contactpersoon naar jouw mogelijkheden voor een opleiding of training.

uwv omscholingsvoorwaarden 
Webadres UWV | Particulieren

NLP opleidingen Wegener voorziet in een veelheid aan opleidingen vanaf MBO en hoger niveau op het gebied van coaching. Wij leiden de cursist niet alleen op tot coach maar halen het maximale uit eigen kwaliteiten en vaardigheden waardoor hij in staat is om niet alleen het beste uit zichzelf maar ook uit anderen te halen. Hierdoor kan hij doelgericht keuzes in het leven maken waardoor hij beter functioneert zowel zakelijk als privé.

Door een krachtige persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie krijgt de cursist snel inzicht in de drijfveren en motivaties van zijn handelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de NLP methodiek.

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Het is een methode op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en communicatie en wordt gedefinieerd als de wetenschap die zich bezighoudt met het bewust maken van onbewuste processen.

Een van de uitgangspunten van NLP is: als iets voor iemand is weggelegd, dan is dat ook voor jou mogelijk. NLP biedt mogelijkheden om zowel eigen denkpatronen als die van anderen te ontdekken. Het biedt ook mogelijkheden om blokkades uit de weg te ruimen die iemand ervan weerhouden zijn doelen te bereiken. Vragen zoals ‘wat wil je echt, wat levert dat op en wat houd je tegen’ zijn slechts enkele vragen die blokkades en echte wensen naar boven halen.

NLP zorgt voor een nieuwe kijk op de werkelijkheid, voor 'out of the box' denken. Een nieuwe perceptie geeft nieuwe mogelijkheden om persoonlijke doelen te bereiken.

Of iemand nu al succesvol is in zijn beroep, moeilijkheden heeft met een omschakeling naar een nieuwe positie of zelf een bedrijf wil starten, NLP helpt om persoonlijk meesterschap te bereiken, te behouden of te verbeteren.

Enkele voorbeelden van het effect van NLP binnen verschillende vakgebieden:

 • Managers en ondernemers:

zijn beter in staat om persoonlijke kwaliteiten van teamleden te versterken, kunnen hun onderhandelingsvaardigheden beter benutten, lossen problemen sneller op, voorkomen miscommunicatie, verhogen de productiviteit en zorgen voor afname van ziekteverzuim.

 • Salesprofessionals:

met behulp van NLP-technieken herkennen zij snel wat de klant nodig heeft en stemmen daarop af. Daarnaast kunnen zij een goede inschatting maken op welke manier de klant het best benaderd kan worden waardoor in korte tijd resultaten worden behaald.

 • Trainers en opleiders:

zijn door uitbreiding van methoden en technieken in staat om studenten te inspireren en te motiveren. Zij kunnen een uitdagende leeromgeving creëren. Zij ontdekken en ontwikkelen leerstrategieën en denkvoorkeuren, zowel van zichzelf als van de studenten.

 • Hulp- en zorgverleners:

beschikken over nieuwe gereedschappen en toepassingen als aanvulling op bestaande technieken. Door aanvullende NLP-inzichten kunnen zij cliënten professioneel begeleiden bij veranderingen die nodig zijn voor het heling- of zorgproces.

 • Massagetherapeuten, chiropractors en fysiotherapeuten:

kunnen door effectieve verbale en psychologische skills heling en relaxatie bekrachtigen. Door betere communicatie stemmen zij eerder en meer efficiënt op cliënten af. Zij zorgen voor een soepele wisselwerking tussen fysieke en mentale gezondheid met als resultaat een adequate behandeling.

 • Artiesten en kunstenaars:

door bewustwording worden innerlijke blokkades opgeheven. Zij vergroten hun creativiteit door te verbinden met onbegrensde innerlijke bronnen. Zij zijn in staat om zichzelf beter te promoten waardoor de kans op bekendheid vergroot wordt.

 • Startende zzp’ers, werkzoekenden en/of mensen met een uitkering:

worden beter in hun sollicitatievaardigheden, komen voor meerdere functies in aanmerking door het versterken van (verborgen) kwaliteiten, zijn multifunctioneel inzetbaar waardoor de kans op een nieuwe of andere baan aanzienlijk wordt vergroot, zijn in staat om als zelfstandige nieuwe projecten aan te nemen of op te starten.

 • Zoals een cursist opmerkte:

een goede relatie wordt bereikt door heldere communicatie. Daarbij is NLP  onmisbaar en zou eigenlijk als vast lesonderdeel op scholen onderwezen moeten worden.’

Wat leert de cursist?

 • Motivatie en vertrouwen te creëren.
 • Positiever en bewuster in het leven te staan.
 • Zelfvertrouwen op te bouwen.
 • Een scherper waarnemingsvermogen te ontwikkelen, zowel naar zichzelf als naar anderen toe.
 • Invloed en persoonlijke kracht te gebruiken.
 • Emoties te beheersen en zijn eigen gedachten te sturen.
 • Gedrag en belemmerende overtuigingen te veranderen, zowel bij zichzelf als bij anderen.
 • Met zelfvertrouwen contact te maken met mensen en beter af te stemmen op anderen.
 • Obstakels in zijn gebieden van het leven te herkennen en te overwinnen.
 • Taal met grotere precisie te gebruiken om doelen te behalen.
 • De krachtige overtuigingen van talentvolle en zeer succesvolle mensen te gebruiken.
 • Inzicht in zijn doelstelling te krijgen en te realiseren.
 • Anderen en zichzelf te coachen met behulp van NLP-technieken en -methoden.

Wat levert het de cursist op?

 • Na het volgen van de opleiding heeft de cursist zicht op zijn eigen kwaliteiten en weet hij hoe hij deze kan inzetten. Hierdoor is voor hem duidelijkheid gekomen in de richting die het best bij hem past. Hij is niet alleen in staat om de koers voor zichzelf te bepalen maar kan ook anderen hierin begeleiden. Bestaande en niet erkende kwaliteiten en vaardigheden worden naar boven gehaald waardoor meer mogelijkheden zichtbaar worden. Meer dan 50% van de cursisten hebben een omslag in hun carrière gemaakt na het volgen van een NLP opleiding bij Wegener opleidingen.
 • Ook privé staat de cursist anders, sterker in het leven. Hij is in staat om thuisproblematiek zelf op te lossen waardoor hij ook beter functioneert op het werk. Hij heeft geleerd om de oplossingen in zichzelf te zoeken waardoor hij sterker gemotiveerd is om veranderingen aan te brengen.
 • De kwaliteiten en vaardigheden van de cursist worden niet alleen naar boven gehaald maar ook versterkt. Door deze bewustwording ontstaat opening voor verandering en is hij beter in staat om keuzes te maken naar de toekomst toe.
 • De cursist kan door bewuste en effectieve communicatie en met behulp van krachtige NLP technieken zichzelf en anderen coachen.
 • De cursist heeft geleerd om beperkende overtuigingen om te zetten naar versterkende overtuigingen. Zijn creativiteit is vergroot en zijn leervaardigheden zijn verbeterd.

NLP Wegener opleidingen biedt de volgende opleidingen aan:

 1. NLP Practitioner-opleiding
 1. NLP Master Practitioner-opleiding
 1. NLP Coach-opleiding

 

 1. NLP Practitioner-opleiding

In de Practitioner-opleiding leert de cursist een aantal essentiële NLP-vaardigheden. Er wordt specifiek naar gedrag gekeken, zowel van hemzelf als van anderen. Hoe komt het dat anderen zo succesvol zijn, wat hebben zij gedaan om dat te bereiken? Hoe kan dit voor jou persoonlijk een positieve bijdrage leveren? Welke gedragingen dragen bij aan succesvol zijn, welke werken belemmerend? Wat doe en denk je precies in een bepaalde situatie? Wat zie je? Wat hoor je? Wat voel je? Wat zeg je, of wat zeg je niet? Is dit wat je wilt?  Zou je liever anders willen reageren?

Via vraagtechnieken ontdekt de cursist zijn strategieën en die van anderen. Hij leert welke effecten die strategieën hebben, zowel op hemzelf  als op zijn omgeving en hoe hij die effecten verandert. Zijn gedrag, wat hij ziet, hoort en voelt, is zijn vorm van communiceren en de manier waarop hij invloed uitoefent op zijn omgeving. Uiteraard werkt het ook andersom: hoe reageert de omgeving op zijn gedrag? 

Bij de NLP Practitioner-opleiding nodigen we de cursist uit om zich zowel professioneel als persoonlijk in te leven in ervaringen en levenssituaties. Hij ontwikkelt zich hierin. Hij optimaliseert zijn authentieke talenten zodat hij flexibeler is in zijn communicatie en beter handelt naar anderen. Alle hulpbronnen die hij nodig heeft zitten al in hem maar gebruikt hij op dit moment niet (meer). Tijdens de opleiding helpen wij zijn hulpbronnen te vinden.

Enkele onderwerpen die binnen deze opleiding aan de orde komen:

 • Rapport - afstemmen van je manier van communiceren op die van je gesprekspartner.
 • Non-verbale signalen (Halto) - stemklank en lichaamstaal.
 • Representatiesystemen (VAKOG) - wij nemen de wereld waar door onze vijf zintuigen:
  kijken (Visueel), luisteren (Auditief), voelen (Kinesthetisch), ruiken (Olfactoir), proeven (Gustatoir).
 • Backtracken – herhalen of samenvatten van iemands bewoordingen.
 • (mis)Matchen – (niet) afstemmen.
 • Volgen versus leiden - door te volgen in communicatie stem je af op de ander. Wanneer er rapport tot stand is gebracht kun je volgen veranderen in leiden.
 • Taalpatronen -  bewust taalgebruik waardoor je mensen in of uit een bepaalde toestand krijgt.
 • Associëren/Dissociëren - ergens helemaal in zitten/van een afstand bekijken.
 • Waarnemingsposities - mogelijke perspectieven van waaruit iemand waarneemt in interactie met zichzelf en anderen.
 • Strategieën - de structuur achter hoe we dingen doen.
 • Fysiologie of excellence - de houding die je kopieert uit eerdere positieve situaties.
 • Herkaderen - verandering van betekenis van een situatie of een gebeurtenis of uitspraak in een ander kader plaatsen en een andere betekenis vormen.
 • Metaforen - een overdrachtelijke figuurlijke uitdrukking die berust op een vergelijking.
 • Tijdlijn – een denkbeeldige lijn waarin onze herinneringen opgeslagen liggen en ons beeld van de toekomst.
 • Logische niveaus - zeven logische overtuigingsniveaus waarin we leren (veranderen) en functioneren.

De duur van de opleiding is zeven volledige dagen.

Officieel internationaal erkend certificaat

De opleiding wordt afgerond met praktijkopdrachten en het demonstreren van twee interventies op de certificeringsdag. Na een succesvolle afronding ontvangt de cursist een internationaal erkend certificaat dat voldoet aan de eisen van de Society of Neuro-Linguistic Programming™. De cursist is dan officieel een gecertificeerde NLP Practitioner. 

 1. NLP Master Practitioner-opleiding

De NLP Master Practitioner-opleiding is het vervolg op de Practitioner-opleiding. In deze opleiding maken we een verdiepingsslag in het persoonlijk veranderwerk door te zoeken naar patronen in gedrag. Deze patronen verhinderen ons om het optimale uit ons en ons leven te halen. Tijdens de opleiding werken we in groepen. Op deze manier brengen we de theorie op een speelse manier in de praktijk.

Enkele onderwerpen die binnen deze opleiding aan de orde komen:

 • Het toepassen van taalpatronen.
 • Interventies van overtuigingen en identiteit.
 • Gedragsvoorkeuren onderzoeken.
 • Uitvoeren/presenteren van eigen onderzoek.
 • Kennismaken met coach- en leiderschapsmodellen.
 • Leren modelleren van excellent gedrag.
 • Gedragsmodellen omzetten in overdraagbare technieken voor coaching.

De duur van de opleiding is negen volledige dagen.

Officieel internationaal erkend certificaat

De opleiding wordt afgerond met het presenteren van een persoonlijke modelleringsopdracht.  Na een succesvolle afronding ontvangt de cursist een internationaal erkend certificaat dat voldoet aan de eisen van de Society of Neuro-Linguistic Programming™. De cursist is dan officieel een gecertificeerde NLP Master Practitioner.

 1. NLP Master Coach-opleiding

De NLP Coach-opleiding sluit aan op de NLP Master Practitioner-opleiding. De cursist krijgt nog meer tools om veranderingsprocessen te versnellen, bij hemzelf maar ook bij een ander. Hier worden de skills van een Master Practitioner verrijkt met aanvullende methoden zodat hij nog sneller resultaten behaalt.

Enkele onderwerpen die binnen deze opleiding aan de orde komen:

 • De vraag achter de vraag en niet denken in oplossingen voor anderen.
 • Wat hebben waarden voor betekenis en hoe sluiten deze aan op onderwerpen van de hulpvraag? 
 • Welke rol spelen waarden bij het probleem in relatie met je cliënt en de ander?
 • Het Wegener Model, dit model is tweeledig:
  - Frustratiemodel, ideaal om weer richting te krijgen in je levensdoel.
  - Navigatiemodel, om burn-out vroegtijdig te ontdekken.
 • Lezen van lichaamstaal zonder te interpreteren, analyseren zonder te etiketteren.
 • Inzicht krijgen in de drijfveren en motivaties van je cliënt.
 • Groei- en doelenmodellen in praktijk omzetten.
 • De verschillen tussen een (Life & Business) Coach en een Consultant.
 • Twee personen coachen met een hulpvraag (geen deelnemers van de opleiding!)

De duur van deze opleiding is zes dagen waarvan drie plaatsvinden in de Master Practitioner opleiding.

Officieel internationaal erkend certificaat

De afronding van de opleiding bestaat uit het presenteren van een nieuwe interventie en een workshop. Na een succesvolle afronding ontvangt de cursist een internationaal erkend certificaat dat voldoet aan de eisen van de Society of Neuro-Linguistic Programming™. Hij is dan officieel gecertificeerd NLP Coach. 

Bij NLP opleidingen Wegener is NLP meer dan een opleiding tot coach. De essentie is om de kwaliteiten van de cursist helder te krijgen en te versterken. De cursist komt hierdoor tot nieuwe inzichten waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Zowel op zakelijk als op persoonlijk gebied. Na deze opleiding heeft de cursist duidelijkheid over zijn eigen vaardigheden en kan hij deze inzetten in de toekomst. Door zijn persoonlijke ontwikkeling en kennis van NLP is hij in staat om zelfstandig als coach te gaan werken of een bewuste, onderbouwde keuze te maken voor een beroep dat bij hem past waardoor hij gemotiveerd aan de slag zal gaan.

Binnen alle opleidingen wordt gewerkt in groepsverband. Door de unieke aanpak tijdens de opleiding verankeren de vaardigheden direct. Daarbij wisselen theorie en praktijk elkaar op een prettige manier af.

Vragen?
Wil je graag de mogelijkheden bespreken en/of een persoonlijk advies?
Bel dan gerust 045-5424260 ik sta altijd voor je klaar!Betalingsmogelijkheden

Betalingsvoorwaarden

Na aanmelding ontvang je een factuur. De betaling dient na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Wanneer het volledige bedrag is betaald is de aanmelding definitief. Met uitzondering van workshops kunnen de trainingen en opleidingen in termijnen worden betaald. Dit kun je aangeven op het aanmeldformulier. Uiteraard krijg je een factuur na de laatste betaling.

In termijnen

Het is mogelijk de NLP trainingen en opleidingen in termijnen te betalen, onder voorwaarde dat de eerste betaling minimaal 50% van de totale investering per NLP training bedraagt. Daarna volgt een maandelijkse betaling van minimaal € 100,00 totdat het totale bedrag is voldaan.

Aanvraag termijnbetaling

Vul het aanmeldformulier in en geef bij 'vragen en opmerkingen' aan dat je in termijnen wilt betalen. Uiteraard krijg je een factuur na de laatste betaling.

Op factuur

Vul het aanmeldformulier in en de factuur wordt via de e-mail naar je verzonden. Na betaling is je plaats gegarandeerd en volgt een uitnodiging voor deelname.

Betaling rechtstreeks

Men kan rechtstreek een betaling verrichten door onderstaande gegevens te gebruiken:

NLP Opleidingen Wegener BV 
ING Bank: NL42 INGB 0006 2313 20
Omschrijving: 'Naam training en datum training'

Na betaling volgt automatisch een uitnodiging met als bijlage de factuur.

Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op. Handig om te weten over de NLP workshops, trainingen en opleidingen

Wat zijn de voorwaarden om mee te kunnen doen aan een NLP Practitioner opleiding?
Dat je hersens hebt en die wilt gebruiken voor verandering en neem vooral je gevoel voor humor mee!

Wat zijn de voorwaarden om mee te kunnen doen aan een NLP Master Practitioner opleiding?
Je moet dan al een NLP Practitioner opleiding hebben afgerond.

Wat zijn de voorwaarden om mee te kunnen doen aan een NLP Master Coach opleiding?
Je moet dan al een NLP Practitioner en Master Practitioner opleiding hebben afgerond.

Je hebt de NLP Practitioner opleiding elders gevolgd?
Voordat je deelneemt aan de NLP Master Practitioner opleiding mag je eerst een certificaat voorleggen en een techniek demonstreren die in de NLP Practitioner opleiding werd behandeld. Wanneer je voldoet aan deze voorwaarde dan mag je gewoon deelnemen aan de Master Practitioner opleiding.

Wat moet ik doen voordat ik meedoe aan een opleiding?
Maak de tijd vrij. Om je certificaat te halen moet je onder andere 100% van de tijd aanwezig zijn en minstens 90% actief participeren. Neem van te voren de woordenlijst door die je van ons ontvangt. We verwachten dat je de terminologie herkent. Daarnaast: bereid je voor op een bijzondere ervaring waarin je leert hoe je leuker en gemakkelijker kunt leven.

Wanneer gaat een NLP opleiding door?
Bij de NLP Practitioner opleiding al vanaf 1 deelnemer en bij de NLP Master Practitioner opleiding vanaf 3 deelnemers. Voorwaarde, het inschrijfgeld moet voldaan zijn wil men definitief een plek vemachtigen.

Doen we ook een examen?
Vanaf de eerste minuut! De trainer bekijkt constant hoe je de stof oppikt en of je flexibel en werkelijk nieuwsgierig bent. Na het eerste blok krijg je huiswerk mee en een examenopdracht. Tijdens het tweede blok krijg je de gelegenheid om die opdracht te demonstreren.

Slaagt iedereen?
Nee, je moet de (basis)vaardigheden, technieken, patronen en concepten van NLP in kennis en kunde tonen. Tegelijkertijd leer je dat als je iets verprutst , je dat elegant kunt doen en er iets van leert. Ben je zo flexibel dan slaag je wel. Behalve 100% aanwezigheid is participatie aan (bijna) alle oefeningen tijdens de opleiding een vereiste, het durven maken van fouten ook.

Hebben jullie een “niet goed geld terug”regeling?
Nee.

Hebben jullie een “gespreide betalingsregeling”?
Ja. We willen dat je vooraf een bepaald bedrag voldoet. Voor het resterende: doe een redelijk voorstel.

Zijn er buiten de NLP opleiding ook oefengroepen?
Die kun je zelf organiseren als je dat wilt. Onze ervaring is dat het hele leven een oefengroep is. Elke gelegenheid gebruik je, elke vriend of vriendin die langskomt pak je bij z’n nekvel en gaat ermee aan de slag.

Waarom gebruiken jullie zoveel Engelse termen?
Om je model van de wereld te vergroten. Alle termen zijn in de woordenlijst ook vertaald. Als je je wilt verdiepen in NLP of ook trainer wilt worden (en Bandler is de enige die trainers mag opleiden) zul je misschien cursussen in het buitenland willen gaan volgen. Je bent dan in elk geval gewend aan de terminologie.

NLP Certificering

Wat is het verschil tussen een NLP training en NLP opleiding?
Bij NLP opleidingen Wegener ontvang je voor de workshops en trainingen een deelcertificaat. Bij afronding van een volledige NLP opleiding wordt je automatisch gelicenceerd en internationaal erkend gecertificeerd door dr. Richard Bandler en The Society of Neuro-Linguistic Programming™. Richard Bandler ondertekent je certificaat persoonlijk.

Hoe zit dat met die licenties?
De licentie is om jezelf, NLP en Richard Bandler te beschermen. Het bepaalt dat jij niet gaat beweren dat je een NLP trainer bent na het volgen van een paar workshops of een NLP Master Practitioner opleiding. Zo blijven de kwaliteit en integriteit van het vak gehandhaafd.

Hoe wordt je internationaal erkend gecertificeerd NLP Practitioner, Master Practitioner of Master Coach?
Als je bij NLP Opleidingen Wegener een NLP Practitioner, Master Practitioner of de Master Coach opleiding afrondt, wordt je automatisch gelicenseerd en gecertificeerd door dr. Richard Bandler en the Society of Neuro-Linguistic Programming™. Hij ondertekent je certificaat persoonlijk. De certificering is inbegrepen in het cursusgeld. Dan ben je 2 jaar lid van de Society. Daarna kun je je lidmaatschap gratis verlengen door aan de Society te melden wat je de afgelopen 2 jaar met NLP gedaan en bijgeleerd hebt.

Wat is the Society of Neuro-Linguistic Programming™ en wat doen die eigenlijk?
De Society is het grootste en oudste NLP instituut ter wereld. Het heeft meer mensen ter wereld gelicenseerd en gecertificeerd dan welk ander instituut. Opgericht door dr. Richard Bandler in 1978. Bandler is de enige binnen de Society die trainers opleidt. De Society trainers moeten NLP opleidingen verzorgen, zelf regelmatig trainingen volgen en aantonen dat ze kwaliteit leveren, bijvoorbeeld door video opnames in te sturen. Doen ze dat niet dan zijn ze verplicht om tijdens trainingen van Bandler te assisteren, om op die manier vakkennis bij te houden. Zij moeten elke 2 jaar hun licentie verlengen en aantonen dat zij actief in het NLP-Trainers-vak zijn en kwaliteit leveren. Als trainer van de Society sta je vermeld in de database van de Society. Als je er niet (meer) in staat ben je waarschijnlijk ‘vergeten ’je certificaat te verlengen en mag je jezelf geen NLP-Trainer meer noemen.

Lees ook de voorwaarden van NLP Opleidingen Wegener te vinden via deze LINKKlachtenprocedure

We streven naar een perfecte dienstverlening voor elke deelnemer. Omdat alle diensten mensenwerk is kan het ook weleens mis gaan. Wanneer je ondanks onze inspanningen toch niet tevreden bent dan horen we dit graag. Samen kunnen we kijken naar een oplossing die voor ons beide werkt. Mocht dit niet tot een oplossing komen dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Hoe deze klachtenprocedure werkt kun je hieronder stap voor stap doornemen.

1. Klacht
Een heldere omschrijving van de klacht over onze dienstverlening en of activiteiten van NLP Opleidingen Wegener.

2 Deelnemer
Is afnemer van een van onze diensten van NLP Opleidingen Wegener

Hoe dien je deze klacht in?

Dit kan schriftelijk per post. Om je klacht zo snel als mogelijk te kunnen beoordelen willen we je vragen om je klacht te voorzien met:

• je volledige naam en datum van het schrijven
• zoals boven vermeld een heldere omschrijving
• evt. voorgaande correspondentie als kopie toevoegen dat de klacht nog meer verduidelijkt

Hoe meer relevante informatie je klacht onderbouwd hoe sneller we een oplossing op maat kunnen maken. Deze klacht kun je sturen naar:

NLP Opleidingen Wegener
Afdeling klachtenafhandeling
Da Costastraat 1
6416VP Heerlen

Behandeling van je klacht

Binnen een week ontvang je een schriftelijke bevestiging als ontvangstbevestiging. In deze bevestiging wordt ook vermeld binnen welk termijn we een reactie geven. We streven er naar om binnen 2 weken na de bevestiging te reageren. Mocht het niet haalbaar zijn binnen de gestelde termijn dan ontvang je hierover een schriftelijke reactie. Het kan zijn dat we toch meer informatie nodig hebben en hierom vragen. Hierdoor kunnen we ook een objectieve beoordeling geven voor beide partijen. De klacht zal binnen een termijn van 4 weken afgehandeld moeten worden. Mocht de klacht niet binnen 4 weken behandeld zijn zal de betreffende persoon een schriftelijke kennisgeving ontvangen waarin vermeld wordt binnen welk termijn het wel afgehandeld zal zijn.

Reactie op je klacht

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. We zullen er alles aan doen om je klacht naar alle tevredenheid af te handelen. Het kan echter zijn dat we toch niet samen komen betreft een adequate oplossing. We kunnen het geschil dan voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie, behandelaar Mevr. T. van Veen. Zij gaat dan kijken naar de ingeleverde stukken om een nieuwe objectieve beoordeling te geven. Het oordeel van Mevr. T. van Veen is voor NLP Opleidingen Wegener bindend; eventuele consequenties worden door NLP Opleidingen Wegener snel afgehandeld. Mocht dit niet opleveren wat je in gedachte had dan kun je nog altijd het recht nemen om dit juridisch op te lossen, lees ook onze voorwaarden. Klachten en de wijze van afhandeling moeten worden geregistreerd bewaard voor de duur van 1 jaar.

NLP Practitioner opleiding

Van harte aanbevolen: de NLP Practitioneropleiding. In 7 dagen leer je hoe NLP werkt, oefen je veel met praktijkmodellen en communiceer je bewuster waardoor je de gestelde doelen behaalt.

nlp pet

NLP zorgt voor een nieuwe kijk op de werkelijkheid, voor 'out of the box'-denken. Een nieuwe kijk of perceptie geeft nieuwe mogelijkheden om jouw doelen te bereiken. NLP zorgt voor nieuwe communicatieve vaardigheden zodat je communicatie effectiever verloopt. NLP leert je minder snel te oordelen. Zowel over jezelf als over anderen. Met NLP is je wereld groter.

 

Hier volgt een greep uit de reacties van oud deelnemers:

 • “Wat het mij in het bijzonder heeft opgeleverd is het nog meer loslaten van ‘het denken in eigen oplossingen’. Hierdoor heb ik meer vertrouwen, focus en rust gekregen in mijn communicatie en coaching.” 
 • “Deze opleiding is een aanrader voor Managers met visie en oog voor ontwikkeling binnen het bedrijf. In deze opleiding heb ik nog meer tools aangereikt gekregen om onze medewerkers nog meer in hun kracht te laten komen om het menselijk potentieel nog beter te kunnen benutten.” 

Meer informatie over de NLP Practitioner opleiding Klik hier

Persoonlijk advies

Kun je geen keuze maken en heb je daar hulp bij nodig?

Wij helpen je bij om- en bijscholing, kennisverbreding en vaardigheidstrainingen ter verhoging van je prestaties in je huidige functie op velerlei gebied. Wil je je omscholen naar een nieuwe functie ? Of sta je als werkgever voor de uitdaging om je medewerkers bij te scholen vanwege een veranderend werkveld? Neem dan contact met ons op voor persoonlijk advies.

Persoonlijk advies

Wil je meer informatie en persoonlijk advies? Wij zijn bijna altijd bereikbaar 045 5424260.

Wat deelnemers zeggen over NLP Opleidingen Wegener

Albert Dubbeldam
Riana Buskens-van Dragt
Amy Dautzenberg
Andre de Oude
Angelique Dalm
Annette Esser
Anoek Meijer
Rachelle van den Brink
Carla (van Alst) Habet
Björn-Nievergeld

  Tevredenheid

  Gemiddelde cijfer dat deelnemers geven voor de NLP opleidingen.

  Deelnemers

  Totaal aantal deelnemers in NLP workshops en NLP opleidingen.

  Coachsessies

  Geslaagde coachsessies bij NLP Opleidingen Wegener.

  Jaar NLP

  NLP Opleidingen Wegener is in 2009 opgericht door Kurt Wegener.

  Bedrijven die hebben gekozen voor NLP Opleidingen Wegener